• Русский
  • English
  • Eesti

Aluspinna materjalid

 

Kivisillutise rajamise ettevalmistusel on väga tähtis osa aluspinnal. Aluspinnaks sobib hästi mineraalne pinnas nagu liiv või kruus, mille peale ehitatakse kandekiht ehk killustikust alus. Mida pidada silmas tee-ehituseks sobiva liiva ja killustiku valimisel?

Liiv ja kruus

Killustik

Tänavakivide alla ei tohi panna liiga paksu paigaldusliiva kihti. Reeglina on see projektides 3-5 cm. Põhjus on väga lihtne-liiva väike terastikuline koostis sellise paksu kihina ei pea vastu nihkepingetele mis hakkavad toimuma autoratta all (vajuvad ajapikku sisse roopad). Sellepärast pannakse paigaldusliiva ainult 3-5 cm. Nihkepingetele peab töötama kandekiht mis ehitatakse killustikust. Soovitatav fraktsioon (terade suurus) on 16-32 või 32-64 millele paigaldatakse peale peenemast killustikust kiht, et paigaldusliiv vee toimel ei pudeneks aja jooksul killustiku vahele. Selleks kasutatakse enamasti fraktsiooni 4-16 ja kindluse mõttes võib panna ka liiva ja killustiku vahele geotekstiili. Kandekihi(killustikaluse) alla tuleb ehitada olenevalt vajadusest dreenkiht. Kui olemasolev pinnas on antud sugavusel (ca 30cm) piisavalt ohutu külmakergetele siis võib see sinna jääda ja toimib dreeniva kihina. Kindlasti ei tohi jääda alla kasvupinnast mis võib hakata huumuse lagunemisel vajuma ja külmaga kerkima. Ei tohi jääda alla savipinnast-millel on väga väike dreeniv võime ja on väga külmakerkeohtlik. Nõuded teedeehituses sätestavad, et dreeniva kihi dreenimisvõime peab olema ca 2 meetrit ööpäevas. Selliseks materjaliks sobivad liivad ja kruus. Kui vaja tuleb välja kaevata, ära vedada ja dreeniv materjal kohale tuua. Dreeniva kihi peale on soovituslik paigaldada geotekstiil-see hoiab paremini ära aja jooksul kandekihi killustiku vajumist dreeniva kihi sisse ja seejärel ülevaltpoolt järeltiheneda (võib samuti roopaid tekkida-see siis juba pikema aja jooksul).