• Русский
  • English
  • Eesti

Teekonstruktsioonid

 

Järgime kivisillutise rajamisel kõiki kvaliteedinõudeid ja paigaldusnorme. Nii saab klient olla kindel, et rajatud tee püsib korralik ja kaunis pikki aastaid.

Kõikidele KiviTom poolt ehitatud tänavakividest teedele anname 2-aastase garantii.

Iga ehitise tugevus saab alguse aluskonstruktsioonist, olgu see suurem maja või suitsuahi. Hästi paigaldatud aluskontsruktsioon tagab tänavakivide pikaajalisuse ja kvaliteedi, mis välistab lagunemise, ebatasase pinna ja veeloigud.

Teekonstruktsioon koosneb katendist, mis võtab vastu sõidukitelt tuleva koormuse ja jaotab selle ühtlaselt pinnasele laiali. Katend ehitatakse alati ehitusmaterjalidest (ehitusmaterjali tugevus ei sõltu tema looduslikust niiskusest) ja muldkehast, mis võib koosneda pinnastest (pinnaste tugevus sõltub suuresti looduslikust niiskusest).

Teekonstruktsiooni katend koosneb:

1. Ülaosa kattest, mis paikneb alusel ehk kandekihil. Kate võtab vahetult vastu autorataste koormuse ja koosneb tänavakivist või asfaldist.

2. Alusest ehk kandekihist, mis asub katte all ja koosneb tavaliselt kahekihilisest killustikalusest.

3. Dreenkihist, mis asub kandekihi all ja koosneb filtreerivast pinnasest. Dreenkihi ülesandeks on vesi katendist ära juhtida ja toimida kapillaartõusu takistavana. Kapillaartõus on kõrge põhjaveetaseme tõttu mööda pinnase poore tingitud vee imbumine alt ülesse.

Lisaks kasutatakse vajadusel külmakaitsekihti, mille maht külmumisel tänu poorsusele ei muutu ka suure niiskuse korral. Külmumisel mahu suurenemine niiskuse arvelt toimub pooride arvelt. Külmakaitsekihina võib kasutada kruusa või liiva, millel pole liigselt peenosiseid (kuni 10%). Külmakaitsekiht võib täita ka dreenkihi ülesandeid.

Katendi all paikneb muldkeha, mille materjali valikul lähtutakse pinnase niiskusest ja läbikülmumise ohust. Niiskes pinnases tuleks vältida peenosiseid sisaldavaid materjale.

Tee- ja teetööde kvaliteedinõuded